Comuna Vlăsineşti
Prima pagină  •  Primărie  •  Vlăsineştianul  •  Contact
 
Descriere generală

Comuna Vlăsineşti, este situată în partea central estică a judeţului Botoşani, a cărei localităţi sunt aşezate pe cursul mijlociu a râului Başeu, la 3 Km distanţă de oraşul Săveni şi la 37 Km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului.

Vecinătăţi: La Nord - Oraşul Săveni

Ø La Nord-Est – Comuna Avrămeni

Ø La est şi sud-est – Comuna Hăneşti

Ø La Sud - Comuna Dângeni

Ø La vest şi nord-Vest – Comuna Ungureni şi Comuna Ştiubieni

Din punct de vedere geomorfologic comuna Vlăsineşti, este situată în marea unitate naturală a Câmpiei Moldovei, subdiviziunea Jijiei Superioare şi a Başeului.

Comuna Vlăsineşti, este compusă din 3 sate, după cum urmează:

- Satul Vlăsineşti, reşedinţa comunei, amplasat în partea de Nord-Est a teritoriului administrativ, pe un platou delimitat de Valea Başeului.

- Satul Sârbi, situat la Nord-Est, faţă de satul de reşedinţă, pe versantul sudic „ Dealul din faţă”.

- Satul Miron Costin, situat la est faţă de localitatea de reşedinţă, pe versantul sudic al văii Başeului.

Satul Vlăsineşti, a fost atestat documentar în anul 1446, satul Sîrbi în anul 1603 şi în anul 1992 satul Miron Costin.

Reţeaua hidrografică a comunei este reprezentată de râul Başeu, cu afluienţii

„ Vlăsineşti” şi „Bodeasa” şi râul Jijia.