Comuna Vlăsineşti
Prima pagină  •  Primărie  •  Vlăsineştianul  •  Contact
 
Economia
Prezentarea Comunei Vlasinesti, Emisiunea Viata Satului - Tvr 1

http://www.tvrplus.ro/editie-viata-satului-410584

Reportaj Stirile ProTv:

http://stirileprotv.ro/stiri/social/230-de-oameni-au-infiintat-cooperativa-agricola-moderna-in-botosani-unii-s-au-gandit-la-cap-este-dar-e-al-nostru.html
______________________________________________________________________

Profilul social economic al comunei este preponderent agricol, dar în comună mai sunt şi alte categorii socio-profesionale cum ar fi: intelectuali, patroni, muncitori, medici umani şi veterinari.

Suprafaţa totală  a comunei este de 6761,64 ha  din care  suprafaţa  agricolă este de 6026 ha teren (intravilan 366,53 ha şi 5659,47 ha  teren în extravilan).

Din „Studiul  Pedologic Special” întocmit în anul 1992, reiese că pe teritoriul comunei  sunt terenuri  din clasa de calitate  II ; III ; IV  şi V;

Agricultura este ramura de bază  a economiei Vlăsineşti. Pe terotirul comunei Vlăsineşti îşi desfăşoară activitatea  destul de puţine societăţi comerciale care să aibă ca obiect de activitate prelucrarea produselor agricole şi animaliere. Din acestea amintim

o secţie de prestări servicii pentru agricultură, de tip Agromec şi 5 asociaţii agricole de tip familial şi o serie de unităţi productive:

Ø        Fabrică de prelucrare a laptelui

Ø        Două unităţi de morărit;

Ø        Două prese de ulei;

În cadrul localităţilor mai funcţionează mici ateliere particulare care au  ca obiect de activitate, în general prestări de servicii către populaţie: ateliere pentru tâmplărie, tinichigerie, potcovărie.

Din datele statistice rezultă că principala sursă de venituri a populaţiei din comuna Vlăsineşti, provine din valorificarea produselor agricole  şi animaliere la preţul pieţei.

Marea majoritate a terenului este arendat pe o perioadă mare de ani. O parte din suprafeţele de teren sunt vândute la diferiţi investitori  deoarece  majoritatea populaţiei  este de vârsta a treia,  care nu mai pot lucra terenul iar cei tineri nu dispun  financiar pentru a suporta cheltuielile de pregătirea a terenului, înfiinţarea  culturilor  şi recoltare a acestora.

Activitatea de comerţ  este  reprezentată de Consumcoop, cu magazine în două sate componente ale comunei  (Sîrbi şi Miron Costin) şi  18 magazine private.

Pe raza comunei noastre  funcţionează următoarele instituţii administrative  şi social culturale:

- Primăria;

- Poliţia;

- Şcoala cu clasele I-VIII Vlăsineşti;

- Şcoala cu clasele I-VIII Sîrbi;

- Şcoala cu clasele I-IV Miron Costin;

- Grădiniţe cu program normal în toate satele componente ale comunei;

- Biblioteci şcolare în satul Vlăsineşti şi Sîrbi;

- Bibliotecă comunală;

- Dispensare umane din Satele Vlăsineşti şi Sîrbi;

- Dispensar veterinar cu sediul în satul Vlăsineşti;

- Biserici;

- Cămine culturale în satul Vlăsineşti şi satul Sîrbi.