Comuna Vlăsineşti
Prima pagină  •  Primărie  •  Vlăsineştianul  •  Contact
 
Inaugurare Gradinita Sîrbi

NOI INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ LA VLĂSINEȘTI:

 INAUGURARE  SEDIU GRĂDINIȚĂ ÎN SATUL SÎRBI

 RECENT REABILITAT, MODERNIZAT ȘI DOTAT

 

COMUNA  VLĂSINEȘTI continuă seria modernizărilor și astfel, în ziua de 26 octombrie a.c. în satul Sîrbi  au fost inaugurate un obiectiv important de investiții:  REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SEDIULUI GRĂDINIŢEI CU PROGRAM NORMAL  și a CABINETULUI  MEDICAL amplasat în incinta sediului, în cadrul unei festivități care a marcat sfârșitul lucrărilor de reabilitare și modernizare a întreg edificiului educațional

Toate lucrările de reabilitare, modernizare și dotare  au fost finanțate din fonduri proprii de la bugetul consiliului local, și au costat cca  400.000 lei.

La eveniment au participat primarul comunei Vlăsinești, domnul Lucian Trufin, domnii parlamentari Andrei Dolineaschi și Tamara Ciofu, conducerea Inspectoratului Școlar, prin doamna inspector general, Mihaela Huncă, directori ai unor importante instituții județene, cadre didactice, medici, funcționari din administrația locală, consilieri locali, părinți și elevi.

Funcționalitatea noului sediu al GRĂDINIȚEI, a fost optimizată prin recompartimentarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea tuturor dependințelor, astfel  încât toți copii de vârstă preșcolară și din ciclul primar, care o vor frecventa, să beneficieze de toate spațiile,  bine luminate și armonios amenajate. De menționat că   toate dotările și utilitățile au crescut  calitativ,  prin achizițiile făcute.

Pe lângă funcționalitatea educațională, noul sediu, va servi și ca locație pentru dispensarul medical din sat, de serviciile căruia vor beneficia aproape toți locuitorii satelor Sîrbi și Miron Costin.

Cu acest prilej un sobor  de preoți au oficiat slujba de sfințire a edificiului  iar după oficierea serviciului religios  a urmat inaugurarea edificiului și tăierea panglicii inaugurale de către oficialitățile locale și județene.

Oficiul de gazdă a fost făcut de către domnul primar care a salutat prezența tuturor oaspeților și a celor prezenți la festivitate făcând și o succintă prezentare a investiției și a dotărilor care au fost vizitate, mulțumind tuturor celor implicați în dezvoltarea învățământului preșcolar, consiliului local, inspectoratului școlar, cadrelor didactice, partenerilor, proiectanților și echipei de construcții, subliniind și apreciind eforturile depuse de toți cei implicaţi pentru amenajarea tuturor spaţiilor, declarându-se un susținător absolut și necondiționat  al învățământului  din comuna Vlăsinești.