Comuna Vlăsineşti
Prima pagină  •  Primărie  •  Vlăsineştianul  •  Contact
 
Protecția Datelor cu Caracter Personal
Stimați cetățeni!

Începând cu 25 mai 2018 va intra în vigoare Regulamentul European nr. 679/27.04.2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (General Data Protection Regulation - GDPR), regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Primăria Comunei Vlăsinești se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE si vă informează pe aceasta cale asupra drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

- dreptul de acces �" aveti dreptul sa obtineti din partea noastra o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca este cazul, si acces la acestea, precum si asupra modalitatilor in care sunt prelucrate;

- dreptul la portabilitatea datelor �" aveti dreptul sa va primiti datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, daca este posibil din punct de vedere tehnic;

- dreptul la opozitie �" aveți dreptul de a va opune prelucrării in orice moment.

- dreptul la rectificare �" aveți dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

- dreptul la ștergerea datelor �" aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare in îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate, vă retrageti consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneți prelucrării, datele au fost prelucrate ilegal etc.

- dreptul la restricționarea prelucrării - aveți dreptul de a va retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând sau prezentând o cerere scrisă, semnată și datata, la sediul nostru din: Comuna/Sat Vlăsinești, Strada Vlăsiei, nr. 95, cod poștal: 717465.

Ofițer responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal este domnul Mircea Calancea, Inspector de specialitate, având următoarele date de contact: 

telefon: 0331110001 / 0756196445

email: vlasinesti@bt.e-adm.ro