Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Personalități locale

Dumitru Corbea (Dumitru Cobzaru)

Dumitru Corbea (Dumitru Cobzaru) – Scriitor

N: 6.09.1910 – D. 26.03.2002

Poet, prozator, ziarist. A absolvit şcoala elementară în comuna natală (prom. 1925), cursul inferior la Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani (prom. 1929), Şcoala Superioară de Comerţ din Botoşani (prom.1935). După absolvire a funcţionat ca pedagog la Şcoală de Arte şi Meserii din Bucureşti, redactor la ziarul Dreptatea, angajat al Radiodifuziunii, bibliotecar la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, perioadă în care a frecventat cercul Vieţii Româneşti şi cenaclul Zburătorul. Devenit membru al PCR, a fost arestat în 1937 şi 1940. După 1944 a devenit redactor la Scânteia, corespondent de presă pe frontul de Vest. După terminarea războiului a lucrat ca redactor resp. la Albina (febr. – iul. 1948), redactor-şef adj. la revista Flacăra, redactor-şef şi redactor-şef adj. la revista Luceafărul. A fost membru în Biroul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România.

Concomitent cu activitatea redacţională a colaborat şi la alte publicaţii periodice din Bucureşti şi din ţară: Adevărul literar şi artistic, Azi, Contemporanul, Cuvântul liber, Era nouă, Gazeta literară, Iaşul literar, Luceafărul, Presa noastră, Revista Fundaţiilor Regale, România liberă, Scânteia, Veac nou, Viaţa Românească, Vremea .

Victor Axinciuc

Victor Axinciuc – economist, membru de onoare al Academiei Române

N: 12.02.1928

Membru de onoare al Academiei Române, Victor Axinciuc s-a născut pe 12 februarie 1928, în localitatea Vlăsinești, din părinții Aneta (născută Hrițcu) și Gheorghe Axinciuc. Când copilul Victor abia împlinise 4 ani, familia s-a mutat la Săveni, acolo urmând și primele două clase primare. Apoi a ajuns la Botoșani, unde a locuit până la terminarea liceului.

Victor Axinciuc a absolvit în anul 1951 Academia de Studii Economice, rămânând în spațiul universitar timp de șase decenii. În 1956 a susținut doctoratul. În anul 1970 devine membru al Comisiei de Istorie Economică și Istoria Gândirii Economice a Academiei Române, iar din 1981, vicepreședintele al acestei comisii.

Participă la congrese ale Asociației Internaționale de Istorie Economică, Asociației Internaționale de Istorie, Asociației de Studii Sud-Est Europene, precum și alte conferințe și colocvii de profil din țară și străinătate. Pentru activitatea științifică prodigioasă i s-au conferit ordine și diplome: Ordinul Meritul Științific (1970), Premiile Academiei Române, P.S. Aurelian (1980) și Victor Slăvescu (2002); Diploma meritul Academic (2008) printre altele.

În noiembrie 2011, la propunerea formulată de Tudorel Postolache, Mugur Isărescu și Iulian Văcărel, este recomandat Academiei Române, luându-se în calcul cei șaizeci de ani de cercetări și publicații analizând trecutul și structura economiei românești și concluziile acestuia privind locul României pe piața internațională. Pe 15 decembrie 2011 Victor Axinciuc devine membru de onoare al Academiei Române.

A elaborat agregatele de sinteză privitoare la produsului intern brut al României în serii lungi, de aproape un secol şi jumătate (1862-2000), a calculat avuţia naţională a României pe nouă decenii, a întreprins cercetări referitoare la poziţia României în economia europeană precum şi pe alte teme esenţiale ale domeniului.

Tributar unei munci extrem de laborioase, Victor Axinciuc a desfășurat activitate de cercetare, vreme de 30 de ani, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, la Institutul de Economie Naţională, unde a elaborat proiectele principale referitoare la: Evoluţia economică a României în serii statistice de lungă durată (1859-1947), în 3 volume; Avuţia naţională a României între, 1860-1949; Introducere în istoria economică a României, vol.I; Legiferarea şi instituţionalizarea economiei moderne în Românie, 1859-1914; Formarea sistemului industrial modern în România 1859-1914; Produsul intern brut al României în serii seculare, 1862-2000; în ultimii ani, pentru Noua Enciclopedie a României, elaborează volumul -Evoluţia României, Corpusul principal de serii statistico-istorice naţionale şi comparaţii internaţionale, în perioada 1860-2007.

Din anul 1970 este membru al Comisiei de istorie economică şi istoria gândirii economice a Academiei Române, iar din 1981 –vicepreşedinte al acestei comisii.

Ultima actualizare: 15:02 | 9.07.2024

Sari la conținut