Skip to content Skip to footer

Comuna Vlăsineşti este situată în partea central estică a judeţului Botoşani, în zona nord estică a României. Teritoriul comunei aparţine în întregime Câmpiei Moldovei – aflată atât în bazinul hidrografic al Bașeului cît și al Jijiei

Comuna Vlăsineşti este situată în partea central estică a judeţului Botoşani, în zona nord estică a României.

Administrativ

Vezi mai mult

Tradiții și obiceiuri

Vezi mai mult

Personalități locale

Vezi mai mult

Folclor

Vezi mai mult

Registru Colectarea Apelor

Hotărâri

Stare Civilă

Anunțuri

Formulare tip

Dispoziții

Buget

Impozite și taxe

Registru Colectarea Apelor

Hotărâri

Stare Civilă

Anunțuri

Formulare tip

Dispoziții

Buget

Impozite și taxe

Andrei Bouariu

primarul comunei Vlăsinești

Cuvântul primarului

În noua mea calitate de reprezentant legal al acestei unități administrativ- teritoriale, urez bun venit tuturor vizitatorilor acestui site, în numele comunității acestei comune, a administrației publice locale și al meu personal. Alături de colegii mei din primărie, dorim ca pe această cale, să venim în sprijinul tuturor cetățenilor acestei așezări, vizitatorilor din țară și străinătate, oferindu-le informații utile și de actualitate despre comuna noastră și totodată transparență și un acces permanent tuturor vizitatorilor paginii noastre. Cu siguranță, veți găsi informații care vă vor capta atenția și dorința de a cunoaște frumusețile locului, de a-i cunoaște pe oamenii ei harnici, înzestrați cu mult har și spirit de inițiativă, veți cunoaște farmecul și atracția acestei așezări, cum este comuna Vlăsinești, o comună modernă, prosperă și europeană, ce poate concura cu multe comunități model din țară. Vă asigur de disponibilitatea instituției pe care o reprezint, de a fi oricând un partener de dialog deschis, cu toți locuitorii în slujba cărora mă aflu.

2986Populație

1461Gospodării

3Grădinițe

3Școli

Aparatul Administrativ

Primar

Andrei Bouariu

Viceprimar

Trufin Romică

Secretar General

Alexandru Trufin

Contabil

Trufin Andreea Mădălina

Proiecte de investiții

autorenew În curs de implementare

  • Extindere, modernizare și dotare școală profesională "Gheorghe Burac" Vlăsinești, județul Botoșani”- în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.
  • Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural sat Miron Costin, comuna Vlăsinești- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"
  • Modernizare școală profesională "Gheorghe Burac", corp B, în sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Bototșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
  • Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
  • Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
  • Tabără de vară pentru tineri belgieni la Vlăsinești- Programul Internațional "Jeunes En Roumanie"- "Tineri pentru România"

task_alt Proiecte depuse

  • Achiziție autoutilitară multifuncțională pentru comuna Vlăsinești- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020
  • Realizare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Vlăsinești, județul Botoșani- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 și tinând cont de Sub-măsura 7.2
  • Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Anunțuri locale

Prognoza Meteo

Ora locală

1:57 pm

Personalități locale

Miron Costin

N: 1633 - D. 1691

cronicar

Vezi mai mult

Dumitru Corbea

N: 1910 - D. 2002

scriitor

Vezi mai mult

Victor Axinciuc

N: 1928

economist

Vezi mai mult

Miron Costin

N: 1633 - D. 1691

cronicar

Vezi mai mult

Dumitru Corbea

N: 1910 - D. 2002

scriitor

Vezi mai mult

Victor Axinciuc

N: 1928

economist

Vezi mai mult

Tradiții și obiceiuri

Ansamblul folcloric „HORA“ a fost fondat, în 2008, la iniţiativa Consiliului Local Vlasinești, în subordinea căruia funcţionează. Ansamblul este format din interpreţi vocali, instrumentişti şi dansatori şi valorifică tradiţiile din zona Văii Başeului, Botoşani. Grupul a câştigat numeroase premii şi distincţii naţionale şi internaţionale şi a reprezentat România la Festivalul „Ziua României pe Broadway – Romania Day on Broadway“, organizat de ICR New York, în data de 10 mai 2015.

Comuna Vlăsineşti deţine un ansamblu folcloric renumit, care a participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, şi a cărui prezenţă de la ROMANIAN DAY FESTIVAL de pe Broadway, New York, a constituit un real succes, ansamblul folcloric „HORA” reprezentând România, printr-o prestaţie artistică ireproşabilă, fapt ce a atras atenţia organizatorilor şi a tuturor participanţilor.

Despre ascensiunea spectaculoasă a acestui ansamblu vorbesc elocvent numeroasele diplome şi trofee care i s-au conferit în cadrul festivalurilor zonale, judeţene şi naţionale, dar şi internaţionale, la care a participat până în prezent.

Citește mai mult…

Ansamblul folcloric „HORA“ a fost fondat, în 2008, la iniţiativa Consiliului Local Vlasinești, în subordinea căruia funcţionează. Ansamblul este format din interpreţi vocali, instrumentişti şi dansatori şi valorifică tradiţiile din zona Văii Başeului, Botoşani. Grupul a câştigat numeroase premii şi distincţii naţionale şi internaţionale şi a reprezentat România la Festivalul „Ziua României pe Broadway – Romania Day on Broadway“, organizat de ICR New York, în data de 10 mai 2015.

Comuna Vlăsineşti deţine un ansamblu folcloric renumit, care a participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale, şi a cărui prezenţă de la ROMANIAN DAY FESTIVAL de pe Broadway, New York, a constituit un real succes, ansamblul folcloric „HORA” reprezentând România, printr-o prestaţie artistică ireproşabilă, fapt ce a atras atenţia organizatorilor şi a tuturor participanţilor.

Despre ascensiunea spectaculoasă a acestui ansamblu vorbesc elocvent numeroasele diplome şi trofee care i s-au conferit în cadrul festivalurilor zonale, judeţene şi naţionale, dar şi internaţionale, la care a participat până în prezent.

Citește mai mult…

Șezătorile iernii

În prezența unui foarte numeros public, pe scena care imita o spațioasă cameră țărănească de altădată, împodobită cu superbe obiecte de valoare artistică și etnografică, au evoluat: elevii școlii din localitate, îndrumați de învățătoarea Aurica Belecciu, cu dramatizarea poveștii: „Soacra cu trei nurori”, de Ion Creangă; membrii Ansamblului folcloric „HORA” și multe gospodine întruniți la „Șezătoare”, cu câte ceva de lucru (împletitură, cusături, tors, depănat, țesut, ales la război…) cu glume ghicitori, proverbe și strigături, cu cântece și buni de joc.

Citește mai mult…

”Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri”

Miron Costin

Miron Costin

miron-costin

Cronicar, mare logofăt al Moldovei, unul dintre primii scriitori și istoriografi din literatura română

Erudit, cunoscător de limbi străine și conștient de rolul culturii în evoluția statelor, Costin a trecut în eternitate lăsând posterității o operă valoroasă atât din perspectivă istorică, documentară, cât și din punct de vedere literar.

Activitatea dregătorului, a diplomatului ce se remarcă prin patriotism și ură împotriva asupritorilor nației sale, cunoașterea tuturor aspectelor politicii din vremea sa, experiența luptătorului s-au împletit cu preocupările cărturarului, ale istoricului devotat pământului strămoșesc și ale scriitorului deschizător de drumuri în literatura română.

A lăsat posterităţii o bogată moştenire spirituală cărturărească. Principala sa operă este „Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-Vodă încoace de unde este părăsit de Ureche , vornicul de Ţara de Jos, scos de Miron Costin, vornicul de Ţara de Jos, în oraş Iaş, în anul de la zidirea lumii 7183, iar de la naşterea mîntuitorului lumii Iisus Hristos, 1675 meseţă …dni”. Letopiseţul este împărţit în 22 de capitole neintitulate, iar acestea în paragrafe, numite „zaciale”, şi cuprinde o descriere desfăşurată a istoriei ţării între anii 1595-1661, încheindu-se cu relatarea morţii lui Ştefăniţă vodă Lupu şi înmormîntarea sa.

Ultima actualizare: 12:06 | 11.09.2023

Sari la conținut